DÁTUM2023 May
Szerda 31

Tájékoztatás Vértesacsa Község területén végzett avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

FaceBook

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése az alábbiak szerint engedélyezett:

  1. Avart és kerti hulladékot (falomb,kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok) csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az ember egészségét és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
  2. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.
  3. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tű- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
  4. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
  5. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
  6. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
  7. Tűzgyújtás és égetés ingatlanon belül heti három alkalommal szeptember 1-jétől április 30-ig, szerdai, pénteki és szombati napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett.
  8. Nyári időszakban május 1-jétől augusztus 31-ig kerti hulladék égetése céljából tűzgyújtás szabad térben minden hónap második és harmadik péntekjén 8-18 óráig, minden hónap második és harmadik szombatján reggel 8-12 óra között, szélmentes időben megengedett.

Jogkövetkezmények

a. A fentiekben meghatározott magatartási szabályok be nem tartása esetén:
b. a jegyző százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy a közterület-felügyelő, valamint a jegyző vagy az önkormányzati hivatal vezetője által felhatalmazott ügyintéző ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult.

 

Kovács Zoltán
polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról