Közmeghallgatás

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 17-én 16 órakor közmeghallgatást tart.

Az ülés helye: Községháza, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.

 

Napirend:

1. Beszámoló a 2020-2021. évi eseményekről, az önkormányzat gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó főbb célok meghatározása (Előterjesztő: Polgármester)

2. Képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatás (Előterjesztó: Polgármester)

 

 

Megújult az iskolakonyha

Az óvoda felújítása mellett a nyár másik nagy feladata az iskolakonyha felújítása volt. A cél a konyha energiahatékonyságának növelése, a 21. századi körülmények megteremtése, illetve az üzembiztosság javítása volt. Az elavult gépészeti és elektromos hálózat cseréje napjainkra elodázhatatlanná vált. Az iskola, az óvoda működéséhez igazodva a tanévkezdésre elkészült a konyha felújítása. Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2019. szeptember 19-én délután került sor. A rendezvényen részt vettek a konyha dolgozói, az általános iskola és fenntartójának képviselői, az óvoda az önkormányzat munkatársai, a projekt megvalósításában közreműködő vállalatok, szervezetek képviselői, valamint számos érdeklődő, akik az átadás után megtekinthették a megújult konyhát és kiszolgáló helyiségeit.
Bővebben: Megújult az iskolakonyha

Kívül-belül megújult az óvoda

A nyári időszakban elvégzett felújítási munkálatok után szeptember első napjaiban már birtokba vehették a gyerekek a kívül-belül megújult óvoda épületét. Az ünnepélyes átadó ünnepségre 2019. szeptember 19-én délután került sor. A rendezvényen részt vettek az intézmény és a fenntartó önkormányzat munkatársai, a projekt megvalósításában közreműködő vállalatok, szervezetek képviselői, az általános iskola és fenntartójának képviselői, valamint számos érdeklődő, akik az átadás után megtekinthették a megújult óvoda épületet.

Bővebben: Kívül-belül megújult az óvoda

Ajánlattételi felhívás Vértesacsa Község Önkormányzata épületének felújítására

Az ajánlattételi felhívás a "Vállakozási szerződés a Vértesacsa Önkormányzati Épület Településképi fejlesztésére a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati forrásból a 1778657089 számú támogatói okirat alapján" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva.

Közbeszerzési dokumentáció

Tájékoztatás térfigyelő kamerákról

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) 42. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a település lakosait, az áthaladó személyeket és az érdeklődőket (a továbbiakban: ügyfelek), hogy a településen bűnmegelőzési célzattal térfigyelő kamerarendszer működik, melyet a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a Bicskei Rendőrkapitányság útján (a továbbiakban: Rendőrség), az önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltet.

A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatok az Rtv. 42.§ (3) bekezdése alapján a Rendőrség központi szervének honlapján – az Rtv. 42.§ (5e) bekezdésében foglalt korlátozással – kerülnek az aktuális állapot szerint közzétételre.

Térfelügyeleti kamerák döntő többsége fix kamera, melyek egy adott területet figyelnek, forgatásukra nincs mód. A közzétett földrajzi területek behatárolása hozzávetőleges, a megjelölt területeken az észlelhetőséget a fentieken túl az időjárási és fényviszonyok, valamint az adott kamera képfelbontása, illetve a kamera telepítési helyszínétől való távolsága is befolyásolja.

A térfelügyeleti kamerák telepítési helyszíneinek meghatározása minden esetben oly módon történik, hogy azok látószögébe lehetőség szerint kizárólag közterület, vagy közforgalom által megnyitott magánterület, közlekedési terület tartozzon. Tekintettel azonban a környezet jelentős beépítettségére elkerülhetetlen, hogy néhány esetben közterületnek nem minősülő terület is a kamera látószögébe essen. A magánszféra védelme érdekében a Rendőrség ezeket a területeket a kamerák képéből maszkolás módszerével kitakarja, így az ott történtek megfigyelésére a továbbiakban nincs technikai lehetőség.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. § -a alapján tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Rendőrség az Rtv-ben foglalt célok érdekében és az Rtv. 42.§ (2) bekezdésébe foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján üzemelteti a térfelügyeleti kamerákat, illetve végzi az üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezeléseket.

A térfelügyeleti kamerák felvételeit a Rendőrség körzeti megbízotti irodájának helyiségében dolgozók a nap 24 órájában figyelhetik, majd azok az Rtv. 42.§ (7) bekezdés b) pontja alapján 5 nap elteltével automatikusan törlődnek. E határidőn belül az eljárásra illetékes szerv, hatóság, illetve a felvételen szereplő személy kérheti a felvétel megtekintését, illetve azt, hogy a Rendőrség a felvételt annak továbbításáig ne törölje. Az adatkezelés ilyenkor a továbbításig, de legfeljebb 30 napig tart.

Alkategóriák

1. oldal / 4