DÁTUM2024 Feb
Péntek 23

Óvoda-, és iskolakezdési támogatás

FaceBook

Tisztelt Szülők!

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda-iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2022. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt kérelem nyomtatványon. A nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Községházán kihelyezett asztalról is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás további feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2022. évben egységesen 5000 Ft/fő.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmükben bankszámlaszámot megadni szíveskedjenek!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a kérelmek beérkezési sorrendben, a beérkezéstől számított 8 napon belül kerülnek feldolgozásra, a támogatások a határozatok átvételétől számított 10 napon belül kerülnek kiutalásra!

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester